Dokument: Rapport enligt lex Sarah - Barn- och ungdomsenheten

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-09
Beskrivning:
Rapport enligt lex Sarah - Barn- och ungdomsenheten
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:131
Tillhör:
SN/2017-10-17
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen