Dokument: KF/2017-10-30 § 342 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vårdnadshavares förtroende för skolan i Solna

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-06
Beskrivning:
KF/2017-10-30 § 342 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vårdnadshavares förtroende för skolan i Solna
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:291
Tillhör:
KF/2017-10-30
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vårdnadshavares förtroende för skolan i Solna
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
121 kB
Sekretessgrund:
Ingen