Dokument: KF/2017-03-27 § 115 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-04-03
Beskrivning:
KF/2017-03-27 § 115 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:135
Tillhör:
KF/2017-03-27
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
156 kB
Sekretessgrund:
Ingen