Dokument: Situationsplan för Grow hotel

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-07
Beskrivning:
Situationsplan för Grow hotel
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:275
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Yttrande över samråd avseende detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby innebärande kommungränsjustering
Dokumenttyp:
Situationsplan
Filtyp:
pdf
Filstorlek:
12,3 MB
Sekretessgrund:
Ingen