Dokument: KF/2017-10-30 § 341 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-06
Beskrivning:
KF/2017-10-30 § 341 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:285
Tillhör:
KF/2017-10-30
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
121 kB
Sekretessgrund:
Ingen