Dokument: Tjänsteskrivelse Attestförteckning

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-31
Beskrivning:
Tjänsteskrivelse Attestförteckning
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:343
Tillhör:
BND/2017-11-08
Punktrubrik:
Revidering av attestförteckning
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen