Dokument: Post- och ärendelista september och oktober

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-08
Beskrivning:
Post- och ärendelista september och oktober
Nämnd:
Barn- o utbildningsnämnden
Tillhör:
BUN/2017-11-15
Punktrubrik:
Post- och ärendelista
Dokumenttyp:
Information
Sekretessgrund:
Ingen