Dokument: Vänsterpartiets nominering till Trygghetsrådet

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-26
Beskrivning:
Vänsterpartiets nominering till Trygghetsrådet
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2015:162
Tillhör:
KS/2017-11-13
Punktrubrik:
Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen