Dokument: KF/2017-10-30 §340 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-06
Beskrivning:
KF/2017-10-30 §340 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:284
Tillhör:
KF/2017-10-30
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
120 kB
Sekretessgrund:
Ingen