Dokument: Bagatorp sitplaner 171005

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-10
Beskrivning:
Bagatorp sitplaner 171005
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:256
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Detaljplan för del av Järva 2:9 m fl (Bagartorp C)
Dokumenttyp:
Arkitektritning
Sekretessgrund:
Ingen