Dokument: KF/2017-10-30 § 338 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till tekniska nämndens ordförande angående utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-06
Beskrivning:
KF/2017-10-30 § 338 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till tekniska nämndens ordförande angående utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:282
Tillhör:
KF/2017-10-30
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till tekniska nämndens ordförande angående utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
120 kB
Sekretessgrund:
Ingen