Dokument: Förslag till beslut om att förelägga med vite att utföra undersökningar samt inkomma med uppgifter rörande olägenhet för människors hälsa på Brahevägen 3 (MHN/2016-524 Ecos)

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-23
Beskrivning:
Förslag till beslut om att förelägga med vite att utföra undersökningar samt inkomma med uppgifter rörande olägenhet för människors hälsa på Brahevägen 3 (MHN/2016-524 Ecos)
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:25
Tillhör:
MHN/2017-08-29
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen