Dokument: KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 7 § 165

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 7 § 165
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:230
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050- SLL
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen