Dokument: BUN/2016-06-15 §57 Yttrande till Skolinspektionen ang. Rälsen AB om godkännande som huvudman

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2016-06-22
Beskrivning:
BUN/2016-06-15 §57 Yttrande till Skolinspektionen ang. Rälsen AB om godkännande som huvudman
Nämnd:
Barn- o utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2016:595
Tillhör:
BUN/2016-06-15
Punktrubrik:
Yttrande till Skolinspektionen ang. Rälsen AB om godkännande som huvudman
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen