Dokument: KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 6 § 163

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 6 § 163
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:279
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen