Dokument: TJÄNSTESKRIVELSE Korpralen 2, Ängkärrsgatan 9 Förlängning av tidsbegränsat lov

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-30
Beskrivning:
TJÄNSTESKRIVELSE Korpralen 2, Ängkärrsgatan 9 Förlängning av tidsbegränsat lov
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:1760
Tillhör:
BND/2017-09-27
Punktrubrik:
Korpralen 2, förlängning av tidsbegränsat lov 5 år för skolpaviljong
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen