Dokument: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-12
Beskrivning:
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:361
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Avsägelse i kommunfullmäktige
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen