Dokument: KS/2017-10-16 § 179 Meddelande: Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst"

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 § 179 Meddelande: Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst"
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:276
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Meddelande: Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst"
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen