Dokument: Angående detaljplan för del av kv Nationalarenan (Arena Gate)

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-03
Beskrivning:
Angående detaljplan för del av kv Nationalarenan (Arena Gate)
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:162
Tillhör:
KFN/2017-11-16
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen