Dokument: Svar angående detaljplan för del av kv Idrottsplatsen inom stadsdelen Järva

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-14
Beskrivning:
Svar angående detaljplan för del av kv Idrottsplatsen inom stadsdelen Järva
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:100
Tillhör:
KFN/2017-09-21
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen