Dokument: Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2017, Ecos 2017-1661

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-02
Beskrivning:
Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2017, Ecos 2017-1661
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:31
Tillhör:
MHN/2017-11-07
Punktrubrik:
Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2017, Ecos 2017-1661
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen