Dokument: KF/2017-08-28 § 264 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-06
Beskrivning:
KF/2017-08-28 § 264 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:25
Tillhör:
KF/2017-08-28
Punktrubrik:
Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
174 kB
Sekretessgrund:
Ingen