Dokument: KS/2017-10-16 §168 Remiss fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU:2017:54)

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 §168 Remiss fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU:2017:54)
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:239
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Remiss fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU:2017:54)
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen