Dokument: SN §75 Delårsrapport per augusti 2017

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-25
Beskrivning:
SN §75 Delårsrapport per augusti 2017
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2016:233
Tillhör:
SN/2017-10-17
Punktrubrik:
Delårsrapport per augusti 2017
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen