Dokument: KS/2017-10-16 §176 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 §176 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:301
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen