Dokument: KF/2017-08-28 § 263 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-06
Beskrivning:
KF/2017-08-28 § 263 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2015:210
Tillhör:
KF/2017-08-28
Punktrubrik:
Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
173 kB
Sekretessgrund:
Ingen