Dokument: Mottagande av rapport enligt lex Sarah

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-02
Beskrivning:
Mottagande av rapport enligt lex Sarah
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:165
Tillhör:
SN/2017-10-17
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Övrigt
Sekretessgrund:
Ingen