Dokument: BUN/2016-06-15 §54 Samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2016-06-22
Beskrivning:
BUN/2016-06-15 §54 Samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen
Nämnd:
Barn- o utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2016:229
Tillhör:
BUN/2016-06-15
Punktrubrik:
Samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltingen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen