Dokument: KS/2017-10-16 § 167 Detaljplan för del av Järva 4:17

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 § 167 Detaljplan för del av Järva 4:17
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:297
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Detaljplan för del av Järva 4:17
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen