Dokument: KOMPLETTERING TILL TJÄNSTESKRIVELSE BN18 oktober 2017 Nationalarenan 1, Putte Kocks plats 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad uteservering på idrottsanläggning

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-12
Beskrivning:
KOMPLETTERING TILL TJÄNSTESKRIVELSE BN18 oktober 2017 Nationalarenan 1, Putte Kocks plats 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad uteservering på idrottsanläggning
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:96
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Nationalarenan 1, tillbyggnad
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen