Dokument: KF/2017-09-25 § 293 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående förskolebyggnaden i Charlottenburg

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 293 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående förskolebyggnaden i Charlottenburg
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:290
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående förskolebyggnaden i Charlottenburg
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen