Dokument: Moderaternas nominering till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-31
Beskrivning:
Moderaternas nominering till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:423
Tillhör:
KF/2017-10-30
Punktrubrik:
Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen