Dokument: Dagvattenutredning

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-31
Beskrivning:
Dagvattenutredning
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:451
Tillhör:
BND/2017-11-08
Punktrubrik:
Dp Motorn
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen