Dokument: planbeskrivning_biomedicum_antagande

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-10
Beskrivning:
planbeskrivning_biomedicum_antagande
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:379
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Ändring av detaljplan för nytt forskningcentrum inom Haga 4:35
Dokumenttyp:
Planbeskrivning
Sekretessgrund:
Ingen