Dokument: MHN/2017-10-17 §40 Föreläggande med vite att åtgärda fukt och mikrobiella skador på Wiboms väg 4 (Ecos 2016-1609)

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-25
Beskrivning:
MHN/2017-10-17 §40 Föreläggande med vite att åtgärda fukt och mikrobiella skador på Wiboms väg 4 (Ecos 2016-1609)
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:26
Tillhör:
MHN/2017-10-17
Punktrubrik:
Föreläggande med vite att åtgärda fukt och mikrobiella skador på Wiboms väg 4 (Ecos 2016-1609)
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen