Dokument: BILAGA 1, nybyggnadsritningar 1935

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-30
Beskrivning:
BILAGA 1, nybyggnadsritningar 1935
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:715
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Ankan 7, tillbyggnad mm
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen