Dokument: KS/2018-10-16 §183 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2018-10-16 §183 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:305
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen