Dokument: KF/2017-05-29 § 171 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-01
Beskrivning:
KF/2017-05-29 § 171 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:138
Tillhör:
KF/2017-05-29
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
156 kB
Sekretessgrund:
Ingen