Dokument: BND/2017-09-27 §112 Platsbenämning av trappan inom fastigheten Pyramiden 4

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-03
Beskrivning:
BND/2017-09-27 §112 Platsbenämning av trappan inom fastigheten Pyramiden 4
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:488
Tillhör:
BND/2017-09-27
Punktrubrik:
Platsbenämning av trappan inom fastigheten Pyramiden 4
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen