Dokument: Avsägelse av uppdrag som ordförande i likabehandlingskommittén

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
Avsägelse av uppdrag som ordförande i likabehandlingskommittén
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:483
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Avsägelser i likabehandlingskommittén
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen