Dokument: Samrådsyttrande, detaljplan för kv Tomteboda vid Solnavägen, (Ecos 2017-1610)

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-27
Beskrivning:
Samrådsyttrande, detaljplan för kv Tomteboda vid Solnavägen, (Ecos 2017-1610)
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:30
Tillhör:
MHN/2017-11-07
Punktrubrik:
Samrådsyttrande, detaljplan för kv Tomteboda vid Solnavägen, (Ecos 2017-1610)
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen