Dokument: Moderaternas nominering till kompetensnämnden

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-31
Beskrivning:
Moderaternas nominering till kompetensnämnden
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:419
Tillhör:
KF/2017-10-30
Punktrubrik:
Fyllnadsval i kompetensnämnden
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen