Dokument: KS/2018-10-16 §182 Samarbete med Stockholms stad om värdskapsåtagandet för EM i fotboll 2020

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2018-10-16 §182 Samarbete med Stockholms stad om värdskapsåtagandet för EM i fotboll 2020
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:300
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Samarbete med Stockholms stad om värdskapsåtagandet för EM i fotboll 2020
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen