Dokument: Överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen om köp av kulturutbud för förskola/skola under 2017

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-12
Beskrivning:
Överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen om köp av kulturutbud för förskola/skola under 2017
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:101
Tillhör:
KFN/2017-09-21
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Överenskommelse
Sekretessgrund:
Ingen