Dokument: BND/2017-09-27 §111 Namnsättning inom deltaljplan för del av kv. Startboxen m.fl.

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-03
Beskrivning:
BND/2017-09-27 §111 Namnsättning inom deltaljplan för del av kv. Startboxen m.fl.
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:487
Tillhör:
BND/2017-09-27
Punktrubrik:
Namnsättning inom deltaljplan för del av kv. Startboxen m.fl.
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen