Dokument: TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Ankan 7, Sjövägen 40 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad, ändring av fasad på enbostadshus samt ändring marknivåer, upplag och murar

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-31
Beskrivning:
TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Ankan 7, Sjövägen 40 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad, ändring av fasad på enbostadshus samt ändring marknivåer, upplag och murar
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:715
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Ankan 7, tillbyggnad mm
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen