Dokument: Vänsterpartiets nominering till revisionen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-25
Beskrivning:
Vänsterpartiets nominering till revisionen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:337
Tillhör:
KF/2017-10-30
Punktrubrik:
Fyllnadsval i kommunrevision
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen