Dokument: KS/2017-10-16 § 164 Överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 § 164 Överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:187
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen