Dokument: KS/2017-03-13 § 56 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-03-14
Beskrivning:
KS/2017-03-13 § 56 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:135
Tillhör:
KS/2017-03-13
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
164 kB
Sekretessgrund:
Ingen