Dokument: KF/2017-05-29 § 169 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-01
Beskrivning:
KF/2017-05-29 § 169 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:130
Tillhör:
KF/2017-05-29
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
156 kB
Sekretessgrund:
Ingen